Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Η πρωτοτυπία του περιοδικού, όπως θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτή από την εκπαιδευτική επιστημονική κοινότητα, συνίσταται στη "μονοθεματικότητα" του περιοδικού.

Τι εννοούμε με αυτό: Κάθε φορά, σε κάθε αρχή ετοιμασία έκδοσης νέου τεύχους, θα ανακοινώνουμε την μια και μοναδική θεματική γνωστική περιοχή στην οποία θα δεχθούμε άρθρα από τους υποψήφιους αρθρογράφους. Όλα τα άρθρα που θα υποβληθούν από τους αρθρογράφους θα αφορούν τη συγκεκριμένη προαναγγελμένη θεματική περιοχή.

Π.χ. στο υπό ετοιμασία 2ο τεύχος του περιοδικού, ζητούμε την κατάθεση άρθρων, που αναφέρονται στις εξής θεματικές περιοχές:

Θέματα καινοτομίας και αριστείας στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση του αύριο σήμερα. Η εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα.

Το επόμενο τρίμηνο, ενδεχομένως να ζητήσουμε κατάθεση άρθρων που αναφερονται στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, στην ψηφιακή ασφάλεια, στο δικτυακό bullying κ.ο.κ.

Στην πορεία του περιοδικού, θα διαμορφώσουμε ετήσιο κατάλογο, ώστε να ενημερωθούν νωρίτερα οι ενδιαφερόμενοι.

Στη συνέχεια σας δίνουμε ενδεικτικό κατάλογο πιθανών πεδίων επιζητούμενης αρθρογραφίας του περιοδικού:
Καινοτομία στην Εκπαίδευση
Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
Διδακτικά σενάρια/Καλές πρακτικές, με χρήση Τ.Π.Ε. ή με χρήση Καινοτομίας
Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
Εκπαιδευτικό λογισμικό
Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους
Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
Γραμματισμός, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
Ψηφιακή αφήγηση
Διά Βίου μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
Εκπαιδευτική Έρευνα
Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Άλλα θέματα

Η θεματολογία είναι σε διαδικασία επικαιροποίησής της! Σύντομα θα υπάρξει αναπροσαρμογή-επαύξηση-προσθήκη νέων θεματικών.
Scroll to Top