Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Σας δίνουμε ενδεικτικό κατάλογο πιθανών πεδίων επιζητούμενης αρθρογραφίας του περιοδικού:
01.Θ.Ε. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
02.Θ.Ε. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
03.Θ.Ε. Διά Βίου μάθηση - Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
04.Θ.Ε. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
05.Θ.Ε. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
06.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
07.Θ.Ε. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+
08.Θ.Ε. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
09.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Έρευνα
10.Θ.Ε. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.
11.Θ.Ε. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Γραμματισμός, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Εκπαιδευτικό λογισμικό
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
12.Θ.Ε. [Τ.Π.Ε.] Ψηφιακή αφήγηση
13.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια/Καλές πρακτικές, με χρήση Τ.Π.Ε. ή με χρήση Καινοτομίας
14.Θ.Ε. Άλλα θέματα

Η θεματολογία είναι σε διαδικασία επικαιροποίησής της! Σύντομα θα υπάρξει αναπροσαρμογή-επαύξηση-προσθήκη νέων θεματικών.
Scroll to Top