Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1 Μαρτίου 2020

Αξιότιμοι, -ες υποψήφιοι, -ες αρθρογράφοι:
Από 1-3-2020 ως και 31-5-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), στο υπό ετοιμασία 4ο τεύχος του περιοδικού, τα οποία αναφέρονται στις εξής θεματικές περιοχές - και μόνο σε αυτές:

  1. Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα- Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
  1. Κοινωνική Καινοτομία στην εκπαίδευση (Service Learning [SL])
  1. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση.  
  1. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) - Άτυπη μάθηση

Απαραίτητη για τον α΄ συγγραφέα του άρθρου, η ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα (τουλάχιστον).

Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη αποδοχή δημοσίευσής του)

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Scroll to Top