Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1. Η δημιουργία ενός πρωτότυπου και σύγχρονου διαδικτυακού μονοθεματικού (ανά τεύχος) εκπαιδευτικού περιοδικού. Πολλοί συγγραφείς θα γράφουν στην ίδια θεματική περιοχή!

2. Η καθιέρωση του περιοδικού ως διαδικτυακό βήμα ισχυρού επιστημονικού εκπαιδευτικού διαλόγου

3. Η ενίσχυση της ανανέωσης στο χώρο των διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιοδικών, καθώς στη δημοσιεύσιμη ύλη του περιοδικού, θα περιέχονται και συνεντεύξεις αξιοπρόσεκτων προσωπικοτήτων, προερχόμενων και από την εκπαίδευση αλλά και από άλλους χώρους!

4. Η αύξηση της παραγωγής της διαδικτυακής εεπιστημονικής εκπαιδευτικής αρθρογραφίας

5. Η κάλυψη των αναγκών δημοσίευσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, διδακτόρων, μελών Δ.Ε.Π καθώς κι Ερευνητών.

6. Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα βήμα στο "μετά".
Scroll to Top