Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού EducatioNext - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

1. Η δημιουργία ενός πρωτότυπου και σύγχρονου διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιοδικού.

2. Η καθιέρωση του περιοδικού ως διαδικτυακό βήμα ισχυρού επιστημονικού εκπαιδευτικού διαλόγου

3. Η ενίσχυση της ανανέωσης στο χώρο των διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιοδικών, καθώς στη δημοσιεύσιμη ύλη του περιοδικού, θα περιέχονται και συνεντεύξεις αξιοπρόσεκτων προσωπικοτήτων, προερχόμενων και από την εκπαίδευση αλλά και από άλλους χώρους!

4. Η αύξηση της παραγωγής της διαδικτυακής επιστημονικής εκπαιδευτικής αρθρογραφίας

5. Η κάλυψη των αναγκών δημοσίευσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, διδακτόρων, μελών Δ.Ε.Π καθώς κι Ερευνητών.

6. Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που φέρνουν την εκπαίδευση ένα βήμα μπροστά.
Scroll to Top